Användarvilkor

Home > Anvandarvillkor
 

 

 • Svennecasinos syftar inte till att uppmundra användandet av webplatsens information för olaglig verksamhet.
 • Innehållet på denna sida är endast till för att informera samt underhålla, och bör inte betraktas som juridiska råd eller någon form av juridisk rådgivning.
 • Svennecasinos är en fristående, opartisk och oberoende spelguide och informationstjänst, som finns till för att bistå spelare med både omfattande spelkompetens och erfarenhet.
 • Svennecasinos tar inget ansvar för huruvida informationen på webplatsen är korrekt. Vi gör vårt bästa för att hålla sidan fri från misstag och fel, men Svennecasinos kan inte hållas ansvariga för eventuell felinformation och/eller missuppfattningar, antingen på vår webplats eller hos länkade tredjepartssidor.
 • Svennecasinos tar inget juristiskt ansvar för felaktig information i materialet.
 • Svennecasinos användare är ansvariga för att själva avgöra huruvida det är lagligt för dem att spela och satsa pengar  på casinospel.
 • Svennecasinos garanterar inte att tillgänglig information är sanningsenlig och korrekt.
 • Svennecasinos kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som kan uppstå till följd av användande av dessa material.
 • Allt material samt länkar på denna webplats används och öppnas på egen risk. Svennecasinos och våra anställda frånsäger sig ansvaret för de eventuella skador som kan uppstå till följd av användandet av dessa material.
 • Informationen på denna server kan komma att ändras och uppdateras utan förvarning och medför inga framtida obligationer och skyldigheter.
 • Alla omnämnda varumärken tillhör uteslutande dess individuella ägare.
 • Allt material på webplatsen är upphovsrättsskyddat av Svennecasinos, såvida inget annat anges. Med detta i åtanke så förbinder sig användaren till respektera upphovsrätten och bibehålla eventuella kopior av material i sin ursprungliga form.
 • Svennecasinos användare får varken kopiera, sprida eller på något sätt göra ändringar i de material som tillhandahålls på webplatsen.
 • Vänligen observera att produkter, processer och teknik omnämnda i detta dokument kan vara föremål för andra immateriella rättigheter bibehållna av Svennecasinos, och får inte licensieras härunder. 
 • Svennecasinos gör sitt bästa för att tillhandahålla komplett, sanningsenlig och uppdaterad information. Skulle något se konstigt ut eller om fel upptäcks, vänligen kontakta Svennecasinos via mail  på -- emailaddress -- .
 • Svennecasinos förbehåller sig rätten att efter eget tyckte neka förfrågningar angående borrtagning av  innehåll, så länge innehållet inte kan anses vara falskt eller icke sanningsenligt, vulgärt, hatfullt, obscent, av sexuell natur, hotande, diskriminerande, invasivt mot en persons integritet eller att det på någon på annat sätt strider mot internationella bestämmelser och lagar.

Länkar till tredjepartshemsidor

Svennecasinos.com tillhandahåller klickbara länkar till tredjepartssidor, vilka alla har sina egna användarvilkor, något som gör att vi vill uppmana användare att alltid läsa igenom detta i detalj innan man börjar klicka runt på dessa tredjepartssidor. Svennecasinos har inget inflytande över innehållet hos dessa tredjepartssidor, och tar inte ansvar för huruvida informationen där är korrect. Det är istället upp till ägarna och de webansvariga för varje enskiljd hemsida att hålla koll på.

Begränsat ansvar

Vi är inte på något sätt ansvariga för de skador som eventuellt kan uppkomma till följd av och/eller i samband med användande av information tillhandahållen av Svennecasinos hemsida. Vi strävar konstant efter att hålla länkar, artiklar och detaljer på hemsidan uppdaterade, men vi tar inte ansvar för de fel och avvikelser som kan komma att återfinnas hos en tredje part. Vi kan heller inte garantera att kvaliteten på webplatsen ska vara tilfredsställande på så sätt att informationen kan användas för specifika ändamål. Svennecasinos skapades enbart med syftet att informera, och erbjuder inga speltjänster. Vi frånsäger oss ansvar för eventuella monetära utgifter och/eller förluster som kan komma att upplevas efter att ha klickat på en länk eller reklambanner för en tredjepartssida. 

Lås om våra rekommenderade Nätcasinon och spela tryggt online!

Genom att prenumerera accepterar Du våra regler & villkor.
Avsluta prenumerationen när Du vill!
Copyright © 2023, SvenneCasinos | Encyklopedia