Hur Man Spelar Texas Hold’em Poker Online

Text översatt från Engelska av Zvonko C. 2019, se källa

Hur Man Spelar Texas Hold’em Poker Online

Texas Hold’em är enligt mångas mening de mest kända av alla pokerspel. Om du är ny vad gäller spelet poker, är Texas Hold’em Poker en fantastisk början. Hold’em består av två kort (”hålkort”) som delas ut med framsidan ner till varje spelare och därefter fem ”community cards” som läggs ut med framsidan upp av dealern – en serie om tre (”flop”), därefter ytterligare ett kort (”turn”) och ännu ett kort (”river”) – med spelarna att alternativt välja passa (check), satsa (bet), höja (rasie) eller lägga sig (fold) efter varje utdelning; d.v.s. satsning kan ske innan flop, ”vid flop”, ”vid turn”, och ”vid river”.

Texas Hold’em Regler:

Texas Hold’em är ett community kortspel som kan spelas av allt från 2-10 spelare.

 1. En spelare agerar dealer. Denna position kallas knappen (button) och roteras medurs efter varje hand.
 2. De två spelarna till vänster om dealern kallas small blind respektive big blind.
 3. Dessa två positioner kräver en påtvingad insats på förutbestämd summa och är de enda två spelarna som lägger pengar i potten innan korten delas ut (om ingen ante läggs).
 4. Varje spelare får därefter två kort med framsidan ner. Dessa kort kallas ”hålkort”.
 5. När samtliga hålkort delats ut inleds den första omgången med insatser med början spelaren sittandes direkt till vänster om big blind. Denna spelare kan lägga sig, syna (matcha summan på big blind), eller höja.
 6. Insatser fortsätter därefter medurs, med varje spelare som har alternativ att lägga sig, syna summan på den högsta insatsen innan denne, satsa eller höja.
 7. När den första omgången med insatser är slutförd, delas tre community kort ut med framsidan upp på bordet. Detta kallas för flop.
 8. Insatser fortsätter, medurs, med varje spelare som har alternativet till check (om ingen insats lagts före denne), satsa (eller höja om insats lagts för denne), syna eller lägga sig.
 9. När den andra omgången med insatser är slutförd delas ett fjärde community kort ut med framsidan upp på bordet. Detta kallas turn.
 10. Den tredje omgången med insatser fortsätter med den första kvarvarande spelaren sittandes till vänster om knappen.
 11. När den tredje omgången med insatser är över delas ett femte community kort ut med framsidan upp på bordet. Detta kallas river.
 12. Den fjärde omgången med insatser inleds, med den första kvarvarande spelaren sittandes till vänster om knappen. Insatserna fortsätter medurs.

Detaljerna

Här är nu några en mer detaljerade översyn av aspekter inom Texas Hold’em.

Ett standard hold’em spel som visar positioner på blinds relativt dealerns knapp.

Hold’em är normalt spelat användandes små och stora blinds – påtvingade insatser från två spelare. Ante (påtvingande bidrag från samtliga spelare) kan användas utöver blinds, särskilt i senare skeden av turneringar. En dealer ”knapp” används för att representera spelaren i dealer position; dealer knappen roterar merdurs efter varje hand, och byter position på dealer samt blinds. Den lilla blind läggas av spelaren till vänster om dealern och är vanligtvis hälften av summan för stora blind. Stora blind läggs av spelaren till vänster om lilla blind, och motsvarar den minsta insatsen. I turneringspoker ökar strukturen på blind/ante periodvid allt eftersom turneringen fortgår. Efter en omgång med insatser är gjord, inleds nästa omgång med insatser början personen efter stora blind och lilla blind.

När endast två personer återstår gäller speciella ”head-to-head” eller ”heads up” regler och blinds läggs annorlunda. I detta fall lägger personen med dealer knappen lilla blind, medan hans/hennes motståndare lägger stora blind. Dealern agerar först innan flop. Efter flop agerar dealern sist och fortsätter göra så under resterande hand.

Att Spela Texas Hold’em

Varje spelare tilldelas två privata kort, vilka delas ut först. Spelet inleds med att varje spelare tilldelas två kort med framsidan ner, med spelaren i position för lilla blind tilldelad de första kortet och spelaren i position för knappen tilldelad det sista kortet som delas ut. (Som i de flesta pokerspel, är kortleken en standard 52-korts utan jokrar). Dessa kort är spelarens hålkort. Dessa är de enda korten varje spelare kommer få individuellt, och de kommer endast (möjligtvis) avslöjas vid avgörandet.

Pokerhanden inleds med en “pre-flop” insatsomgång, inledande med spelaren till vänster om stora blind (eller spelaren till vänster om dealern om inga blinds används) och fortsätter medurs. En omgång insatser tar vid tills samtliga spelare antingen har lagt sig, lagt in alla sina spelmarker, eller matchat summan som lagts in av samtliga övriga aktiva spelare. Notera att blinds under pre-flop insatsomgång räknas mot summan som spelaren i blind måste bidra med. Om samtliga spelare runt spelare i position stor blind synar, måste den spelaren antingen välja check eller höja.

Efter omgången med pre-flop, förmodat det återstår åtminstone två spelare som deltar i handen, delar dealern ut en flop, med tre community kort. Flop åtföljs av en andra omgång insatser. Samtliga omgångar med insatser inleds med spelaren sittandes till vänster om knappen och fortsätter medurs. Efter att omgången med insatser under flop är över, delas ett enda community kort ut (kallat ”turn” eller ”fourth street”), följt av en tredje omgång insatser. Ett sista enskilt community kort (kallat ”river” eller ”fifth street”) delas därefter ut, följt av en fjärde omgång insatser och ett avgörande (showdown), om nödvändigt.

På samtliga casinon ”bränner” dealern ett kort innan flop, turn, samt river. Att bränna sker så att spelare som satsar inte kan se baksidan på nästkommande community kort. Detta utförs av historiska/traditionella skäl, för att undvika någon möjlighet att spelare på förhand känner till nästa kort att delas ut.

Avgörandet

Om en spelare satsar och samtliga övriga spelare lägger sig, då belönas den kvarvarande spelaren med potten och behöver inte visa sina hålkort. Om två eller fler spelare återstår under den sista omgången insatser, sker ett avgörande (showdown). Under avgörandet spelare varje spelare den bästa pokerhanden de kan få till från de sju korten utgörande dennes hålkort och de fem community korten. En spelare kan använda båda sina två hålkort, endast ett, eller inga alls, för att bilda sin slutliga hand om fem kort. Om de fem community korten utgör spelaren bästa hand, då sägs spelaren spela ”playing the board” (spelar bordet) och kan endast hoppas på att dela potten eftersom vardera övriga spelare också kan använda samma fem kort för att skapa samma hand.

SE RANKING PÅ POKERHÄNDER »

Om den bästa handen delas av mer än en spelare, delas potten lika mellan dem, med möjliga extra spelmarker som går till spelaren sittandes efter knappen medurs. Det är vanligt för spelare att ha nästan lika värderade händer, men inte identiskt rankade. Oavsett detta måste man vara noga med att avgöra den bästa handen; om handen består av färre än fem kort, (såsom tvåpar eller triss), då används ”kickern” (det högst rankade av övriga kort) för att avgöra oavgjort. Notera att enbart detta korts numeriska värde är viktigt; färger är irrelevanta i Hold’em. Den sista spelaren att satsa är den första spelaren att visa sin hand.

« TILLBAKA TILL SAMTLIGA POKERSPEK

Nu när du vet hur man spelar Texas Hold’em poker, är du redo att ge dig ut på borden! Registrera dig idag för att börja vinna riktiga pengar!

All rights reserved © 2023 SvenneCasinos