Bezique Historia

Översatt från Engelska av Tanja Hansson 2018

Bezique

Bezique antas ha sitt ursprung i Sverige och spelades i 1900 talet Paris. Bezique blev känt i  Storbritannien runt 1860-talet men blev aldrig riktigt populärt i landet. Däremot blev det mer populärt i USA och utvecklades till en mer populär variant, Pinochle.

Bezique är ett väldigt bra kortspel för två spelare. Det är ett snabbt engagerande spel som involverar en kombination av matchande kort och genom att ta stick med så många värdekort som möjligt.

Korten

Ta två förpackningar med kort och ta bort alla kort från 6 och ner. Vilket lämnar ett kortdäck med 64 kort.

Kort Rank: A, 10, K, Q, J, 9, 8, 7

Mål

Att få poäng genom att blanda olika kombinationer. Att vinna sticks med värdefulla kort i dem. Den första som samlar 1000 poäng vinner spelet.

Givaren

Spelarena väljer vem som delar ut korten och varje spelare får 8 kort,  utdelade i satser om 2 eller 3. Resten av korten läggs i en talong på bordet med bildsidan nedåt och med halva kortleken utskjutande underifrån. Vänd det övre kortet så att det ligger med bildsidan uppåt. Detta kort  bestämmer vilken färg som är trumf. 

Spelets uppdelning

Spelet är i två delar, Preliminär och Slutspel. I den Preliminära är målet att samla poäng genom att lägga ut olika kombinationer. I slutspelet är målet att vinna sticks med värdefulla kort i dem.

Den preliminära

Den som inte delade ut korten börjar spelet och därefter är det vinnaren av ett stick som spelar ut ett nytt kort. I slutet av varje stick tar varje spelare ett kort från korthögen. Vinnaren drar först.

Du kan lägga ut  vilket kort som helst och man måste inte följa färg. Högsta trumf i ett stick vinner alternativt högsta kort i färgen om det inte finns någon trumf. Om korten är av samma värde vinner givaren sticket.

Efter att ha vunnit ett stick, men innan man drar ett nytt kort från leken, kan en spelare lägga ut en följd eller kombination på bordet och direkt tillgodoräkna sig poäng för dessa.  En valfri kombination ur tabellen kan läggas ut och görs genom att korten läggs ned på bordet med bildsidan uppåt och genom att redogöra för poängvärdet av den lagda kombinationen, exempelvis "fyra kungar för 80". Endast en kombination kan läggas ut per omgång. 

Bezique  Spader Drottning & Ruter Knekt 40
Dubbel Bezique  Drottning & Knekt i Spader & Ruter 500
Royalpar Kung & Drottning 40
Kung & Drottning is amma färg 20
Fyra Ess 100
Fyra Kungar 80
Fyra Drottningar 60
Fyra Knektar 40
Trumf följd: 1, 10, K, Q, J  250

  Förutom kombinationer kan du också få 10 poäng för:

  • Spelar lägsta trumf följden (sjuorna)
  • Visar lägsta trumf
  • Byta de lägsta trumfarna för trumf kortet. När du vinner ett stick, kan en spelare visa "Deece", och byta ut det för det uppåtvända trumf kortet.

I denna första del av spelet handlar det om att vinna sticks,  lägga ut kombinationer  eller få poäng för stick som innehåller värdekorten ess eller tio. Så småningom kommer korthögen att ta slut och det finns två kort kvar. Vinnaren av detta stick tar det sista kortet som ligger med bildsidan nedåt  och visar detta för motståndaren, och leder till nästa kort och den andra spelaren drar det andra uppåtvända kortet.

Slutspelet

Nu finns det inga kort kvar i kortleken och tiden för matchande kort är över, och det är dags att vinna stick. Nu spelas de åtta sticks på följande sätt. Målet är att vinna stick med värdefulla kort i dem och att vinna det sista sticket.                                                                   

 Följande regler gäller

  • Du måste alltid följa färg
  • Du måste försöka vinna sticket genom att spela ett högre kort
  • Om du inte kan följa färg måste du spela ett trumfkort och alltid sticka över om du kan
  • Vinnaren av det sista sticket får 10 poäng
  • Sticket är vunnet av den högsta trumf som spelas till den. Om inga trumf spelas, vinner sticket av det högsta kortet på den bestämda färgen. Om korten är lika, som de ofta kan vara, går tricket till ledaren.

Poängräkning

I slutet av spelet tar varje spelare alla korten han/hon vann i sticks och utdelar sig 10 poäng för varje ess och var tio kort de har. Eftersom det finns 8 Ess och 8 tior, finns det 160 poäng att hämta hem.

Dessutom ges poäng för kombinationerna som var gjorda i preliminärdelen av spelet och från alla ess och 10-tal som ingår i de stick som spelaren har vunnit.                                                                                                                                                                                                                      

Bezique spelas över flera omgångar till en total poäng på 1000. Vinnaren är den första spelaren som når 1000 poäng, men om han/hon gör det innan motståndaren når 500 poäng så vinner vinnaren dubbel för det.

Kortspelet Bezique Historia och Regler

All rights reserved © 2023 SvenneCasinos