Aquarius (Vattumannen) Spelregler 

Text från Wunderland.com, översatt från Engelska av A. Larsson 2019

Typ av spel: Kortspel

Antal spelare: 2-5

Kortlek innehållande:  55 st “element kort”, 18 st “actions kort”,1 “wild” (joker) och 5 “målkort”. 

Vinnare: Spelaren som först matchar 7 kort med sitt mål element

Kom igång

Sortera ut de 5 målkorten och blanda dessa för sig. Action korten blandas tillsammans med elementkorten och varje spelare tilldelas:

  • 1 målkort föreställande ett utav de fem elementen: vatten, luft, eld, jord eller rymd. Målkortet ska ej visas för övriga spelare!

  • 3 action/element kort

Lägg därefter upp 1 kort ur kortleken mitt på bordet med framsidan synlig. Är kortet ett actionskort läggs det tillbaka i mitten av kortleken och ett nytt kort läggs upp. Resterande kort utgör däcket och läggs i en hög på bordet med framsidan nedåt. 

Spelets gång

Spelaren med längst hår (!) börjar spelet genom att dra ett kort ur däcket och lägger därefter ut ett kort bredvid ett redan utlagt kort på bordet i ett “domino” mönster, där kort med samma element länkas mot varandra precis som domino brickor. Spelaren fortsätter att lägga ut matchande kort så länge han/hon kan och för varje extra kort som kan läggas ut dras 1 nytt kort från däcket. 

Element korten: visar något av de 5 elementen jord, rymd, vatten, eld eller jord. Varje kort kan ha 1, 2 eller 4 av de totalt 5 olika elementen och måste spelas ut om elementet är utplacerat på spelbordet. Elementkorten måste placeras så att de länkas horisontal, matchas korten diagonalt eller vinkelrätt mot varandra räknas de inte. 

Exempel på godkända utläggningar:

Exempel på utläggningar som inte godkänns:

Actions / åtgärdskorten: dessa kort har en strategisk betydelse och används för byta eller placera om redan utlagda målkort. När ett åtgärdskort spelas läggs de ut med framsidan upp intill däcket. 

Ett åtgärdskort kan möjliggöra följande handlingar:

Spelregler för Aquarium kortspel

 

 

 

  • Handel (trade) mål:  låter dig byta målkort med valfri spelare

  • Handel (trade) hand: låter dig byta händer med valfri spelare

  • Zap: låter dig ta upp ett valfritt kort av de som redan ligger utlagda på bordet.

  • Flytta (move): låter dig flytta ett utlagt kort till att matcha ett annat kort av samma element.

  • Blanda (shuffle): låter dig samla in samtliga kort på händerna, blanda dem och dela ut dem på nytt med tre kort till vardera spelare med början på sig själv. 

 

Detta betyder:

Ja - när du zappar ett kort får du fyra kort på handen istället för 3

Ja - när du flyttar ett kort kan du lägga tillbaka kortet på samma ställe men i en annan position

Nej - när du byter händer byter man inte målkort

Kom ihåg - är ni färre än 5 som spelar så kom ihåg att lägga in oanvända målkort när du använder dig av åtgärdskortet “blanda/shuffle”.

 

Dags att vinna

Målet med spelet är att koppla ihop/matcha minst 7 kort med det element som man fått på sitt mål kort. Genom att undvika att avslöja för sina medspelare vilket målkort man har förhindrar man att de medvetet försöker att försvåra möjligheten att matcha 7 kort med sitt element.  

Om korten tar slut innan någon har vunnit fortsätter man att spela så länge någon har kort kvar men utan att man tar upp nya kort ur leken. Om ingen av spelarna lyckats matcha 7 kort och samtliga kort är spelade, vinner den som har flest antal matchade kort med sitt element. 

Enklare version för mindre barn: 

För att göra det enklare för mindre barn kan man utesluta åtgärdskorten och i övrigt spela som vanligt. Istället för att vinnaren ska lägga ut 7 kort kan man också göra det enklare genom att sänka antalet eller låta vinnaren vara den som lägger ut sista kortet.

All rights reserved © 2023 SvenneCasinos